Shopping cart is empty.

Artist: Artworks

Visual Artwork: Untitled I ( Bjertnes/Bleken ) by artist and creator Sverre Bjertnes/Håkon Bleken

About Sverre Bjertnes/Håkon Bleken

Untitled I er et samarbeid mellom Håkon Bleken og Sverre Bjertnes. Verket ble først stilt ut på utstillingen AVTRYKK, QB Gallery, 2015. Arbeidet har forløpt som en billedlig samtale der kunstnerne først har jobbet separat, for så å arbeide videre på hverandres utkast. På denne måten blir kunsten til gjennom handlinger fremfor begrepsbaserte overveielser. Ved videreutvikling av hverandres inngrep – uten å revidere noe på vegne av den andre – har de gitt hverandre en helt nødvendig frihet i arbeidsprosessen.Men friksjonsfrihet har ikke vært noe ideal for prosjektet. For nettopp i motstanden ligger samarbeidets fruktbarhet: Kunsten er i sin helhet en kollektiv prosess som utvikles gjennom brytning – og dialog – mellom enkeltverker og kunstnere. For Bjertnes har subjektets vilkår i kunsten lenge vært et omdreiningspunkt, og i et prosessuelt perspektiv er samarbeidet en forutsetning for kunstnersubjektets utvikling. De to kunstnerne er begge fra Trondheim, og utgangspunktet for prosjektet er en langvarig gjensidig respekt for hverandres arbeid. På tross av ulik generasjonstilhørighet finnes det mange interessante møtepunkter i kunstnerskapene. De har begge ønsket å belyse det litteræres plass i billedkunsten, om enn med ulik noe tilnærming: Mens Blekens oppmerksomhet ofte retter seg mot våre kollektive fortellinger, mytene, har Bjertnes i større utstrekning omfavnet den personlige beretningen. I denne utstillingen spilles samtalen mellom den store og den lille fortellingen ut i hvert enkelt verk. Silketrykket er trykket på Arches white 300 g papir på PS Serigrafi i Trondheim.

Sverre Bjertnes/Håkon Bleken

Untitled I ( Bjertnes/Bleken )

  • NOK 6300

  • 59 x 79 cm
  • Silkscreen
  • Ed. 90