Galleri GEO is an art gallery and space to showcase the work of established and unestablished artists in the ‘’street and contemporary art scene’’. We thrive to push ourselves in new creative directions to make sure the gallery always develop and produce new high quality and innovative exhibitions. We host both national and international artists with our simple goal - to produce the best shows possible where borderlines don’t matter. We're an art house and share location with Ramme Service who offer custom framing on all artworks. 

Galleri GEO er et kunstgalleri i Bergen sentrum som viser både etablerte og uetablerte kunstnere innenfor samtidskunst. Vi søker alltid etter nye kreative retninger for å sørge for at vi alltid er i utvikling og produserer nye innovative utstillinger av høy kvalitet. Vi jobber med både lokale og internasjonale kunstnere med et enkelt mål - å produsere best mulige utstillinger hvor landegrenser aldri betyr noe. Vi er et moderne kunsthus som deler lokaler med Ramme Service som tilbyr profesjonell innramming på all type kunst.